Tiến độ dự án Sky Center Tân Bình ngày 11/03/2017

1.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 2.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 3.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 4.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 5.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 6.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 7.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 8.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 9.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 10.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 11.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 12.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 13.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 14.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-03-2017 như sau:

Thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B
Thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D
Thi công hệ thống M&E tầng 11 block A, B
Thi công hệ thống M&E tầng 9 block C,D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 14 block A, B, C, D
Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 16 block A, B
Tô tường căn hộ tầng 3 block C, D
Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Tiến độ dự án Sky Center Tân Bình ngày 11/03/2017
Nhận xét bài viết

About hungthinhland

Có thể bạn quan tâm

Những chính sách bán hàng ưu đãi của căn hộ Vincity giá rẻ quận 9.

Những chính sách bán hàng của căn hộ Vincity giá rẻ quận 9. Những chính ...