Tiến độ xây dựng dự án Sky Center ngày 11/04/2017

1.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 2.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 3.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 4.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 5.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 6.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 7.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 8.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 9.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 10.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 11.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 12.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 13.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 14.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 15.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-04-2017 như sau:

Tổng thể block A Sky Center
Tổng thể block B dự án Sky Center
Tổng thể block C căn hộ Sky Center
Tổng thể block D chung cư Sky Center
Đã hoàn thành thi công hệ thống nước thoát block A, B căn hộ Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống nước thoát tầng 13 block C, D dự án Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống M&E tầng 14 block A, B chung cư Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống M&E tầng 12 block C, D căn hộ Sky Center Tân Bình
Đã hoàn thành đường ống thông gió block A, B, C, D dự án Sky Center Tân Bình
Tô tường căn hộ tầng 8 block A, B chung cư Sky Center Tân Bình
Tô tường căn hộ tầng 6 block C, D căn hộ Sky Center Hưng Thịnh
Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block A, B dự án Sky Center Hưng Thịnh
Đóng khung trần thạch cao tầng 4 block C, D chung cư Sky Center Hưng Thịnh
Bã sơn tầng 7 block A, B căn hộ chung cư Sky Center Hưng Thịnh
Bã sơn tầng 4 block C, D căn hộ chung cư Sky Center Phổ Quang

Tiến độ xây dựng dự án Sky Center ngày 11/04/2017
Nhận xét bài viết

About hungthinhland

Có thể bạn quan tâm

Những chính sách bán hàng ưu đãi của căn hộ Vincity giá rẻ quận 9.

Những chính sách bán hàng của căn hộ Vincity giá rẻ quận 9. Những chính ...