tien do thanh toan 2
tien do thanh toan 2

TĐTT Áp dụng cho căn hộ 2PN dưới 100m2 từ ngày 28.06.2016

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN SKYCENTER
(Áp dụng cho căn hộ 2PN dưới 100m2 từ ngày 28.06.2016)
Đợt Kỳ hạn thanh toán Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
1 Ký hợp đồng mua bán căn hộ 41.0%
2 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng mua bán 7.0%
3 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 7.0%
4 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 7.0%
5 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4 7.0%
6 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 7.0%
7 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6 7.0%
8 60 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7 15.0%
9 Khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận sở hữu nhà ở 2.0%
Tổng cộng 100.0%
Kinh phí bảo trì Căn hộ (số tiền bằng 2% của giá trị Căn hộ chưa có thuế VAT) 2.0% Thanh toán trước thời điểm nhận bàn giao Căn hộ
Lưu ý: Bên B thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng(VAT) cho Bên A ngay khi nhận được thông báo nộp
thuế giá trị gia tăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.