16.Tien do Sky Center ngay 11 12 2016
16.Tien do Sky Center ngay 11 12 2016

Tiến độ dự án Sky Center Phổ Quang ngày 11/12/2016

1.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 2.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 3.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 4.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 5.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 6.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 7.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 8.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 9.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 10.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 11.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 12.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 13.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 14.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 15.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016 16.Tien_do_Sky_Center_ngay_11_12_2016

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-12-2016 như sau:

Thi công hệ thống nước thoát tầng 8 block A, B
Thi công hệ thống nước thoát tầng 6 block C, D
Lắp đặt hệ thống nước cấp căn hộ tầng 6 block A, B và tầng 4 block C, D
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 7 block A, B
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 5 block C,D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 7 block A, B, C, D
Xây tường bao căn hộ tầng 12 block A, B
Đã hoàn thành tường bao căn hộ block C, D
Tô trong căn hộ tầng 9 block A, B
Tô trong căn hộ tầng 16 block C, D
Hình ảnh thi công đổ đà trang trí tầng thượng block-A-B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.