Tiến độ dự án Sky Center Tân Bình ngày 11/03/2017

1.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 2.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 3.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 4.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 5.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 6.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 7.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 8.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 9.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 10.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 11.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 12.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 13.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017 14.Tien_do_Sky_Center_11-03-2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-03-2017 như sau:

Thi công hệ thống nước thoát tầng 14 block A, B
Thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block C, D
Thi công hệ thống M&E tầng 11 block A, B
Thi công hệ thống M&E tầng 9 block C,D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 14 block A, B, C, D
Hoàn thành xây tường bao căn hộ tầng 16 block A, B
Tô tường căn hộ tầng 3 block C, D
Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.