8.tien do Sky Center 15 02 2017
8.tien do Sky Center 15 02 2017

Tiến độ Sky Center Hưng Thịnh ngày 11/02/2017

5.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 6.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 7.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 8.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 9.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 10.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 11.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 12.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 13.tien_do_Sky_Center_15_02_2017 14.tien_do_Sky_Center_15_02_2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-02-2017 như sau:

Thi công hệ thống nước thoát tầng 12 block A, B
Thi công hệ thống nước thoát tầng 9 block C, D
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 9 block A, B
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 7 block C,D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 12 block A, B, C, D
Xây tường bao căn hộ tầng 16 block A, B
Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.