11.Tien do ngay 11 01 2017
11.Tien do ngay 11 01 2017

Tiến độ Sky Center Tân Bình ngày 11/01/2017

1.Tien_do_ngay_11_01_2017 2.Tien_do_ngay_11_01_2017 3.Tien_do_ngay_11_01_2017 4.Tien_do_ngay_11_01_2017 5.Tien_do_ngay_11_01_2017 6.Tien_do_ngay_11_01_2017 7.Tien_do_ngay_11_01_2017 8.Tien_do_ngay_11_01_2017 9.Tien_do_ngay_11_01_2017 10.Tien_do_ngay_11_01_2017 11.Tien_do_ngay_11_01_2017 12.Tien_do_ngay_11_01_2017 13.Tien_do_ngay_11_01_2017 14.Tien_do_ngay_11_01_2017 15.Tien_do_ngay_11_01_2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-01-2017 như sau:

Thi công hệ thống nước thoát tầng 11 block A, B
Thi công hệ thống nước thoát tầng 8 block C, D
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 8 block A, B
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 6 block C,D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 10 block A, B, C, D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 10 block A, B, C, D
Xây tường bao căn hộ tầng 12 block A, B
Xây tường bao căn hộ tầng 12 block A, B
Đang hoàn thiện căn hộ mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.