tien do thanh toan 3
tien do thanh toan 3

Tiến Độ Thanh Toán Officetel Sky Center

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN SKYCENTER
(Áp dụng cho Lô Office Tel từ ngày 29.06.2016)
Đợt Kỳ hạn thanh toán Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
1 Ngay sau khi ký hợp đồng mua bán 41%
2 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 1 7%
3 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 7%
4 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 7%
5 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4 7%
6 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 5 7%
7 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 6 7%
8 45 ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 7 7%
9 Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao Lô Officetel 8%
10 Khi nhận thông báo bàn giao giấy chứng nhận sở
hữu nhà ở
2% Thanh toán cùng với kinh
phí bảo trì Căn hộ .
Tổng cộng 100%
Lưu ý: Bên Mua thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng(VAT) cho Bên Bán ngay khi nhận được
thông báo nộp thuế giá trị gia tăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.