SAIGON GARDEN RIVERSIDE

Tiến độ thi công Sky Center ngày 11/10/2016

1.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 2.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 3.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 4.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 5.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 6.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 7.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 8.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016 9.Tien_do_thi_cong_Sky_Center_11_10_2016

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-10-2016 như sau:

Lắp đặt bồn nước và cột thu lôi block A,B,C,D
Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D
Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 block A, B và đến tầng 16 block C, D
Thi công hồ bơi tại tầng 1

Có thể bạn quan tâm

Tiến độ xây dựng dự án Sky Center ngày 11/04/2017

ContentsHình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-10-2016 như sau: Hình ảnh thi công ...