12.Tien do Sky Center 11 04 2017
12.Tien do Sky Center 11 04 2017

Tiến độ xây dựng dự án Sky Center ngày 11/04/2017

1.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 2.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 3.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 4.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 5.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 6.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 7.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 8.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 9.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 10.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 11.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 12.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 13.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 14.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017 15.Tien_do_Sky_Center_11_04_2017

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-04-2017 như sau:

Tổng thể block A Sky Center
Tổng thể block B dự án Sky Center
Tổng thể block C căn hộ Sky Center
Tổng thể block D chung cư Sky Center
Đã hoàn thành thi công hệ thống nước thoát block A, B căn hộ Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống nước thoát tầng 13 block C, D dự án Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống M&E tầng 14 block A, B chung cư Sky Center Phổ Quang
Thi công hệ thống M&E tầng 12 block C, D căn hộ Sky Center Tân Bình
Đã hoàn thành đường ống thông gió block A, B, C, D dự án Sky Center Tân Bình
Tô tường căn hộ tầng 8 block A, B chung cư Sky Center Tân Bình
Tô tường căn hộ tầng 6 block C, D căn hộ Sky Center Hưng Thịnh
Đóng khung trần thạch cao tầng 7 block A, B dự án Sky Center Hưng Thịnh
Đóng khung trần thạch cao tầng 4 block C, D chung cư Sky Center Hưng Thịnh
Bã sơn tầng 7 block A, B căn hộ chung cư Sky Center Hưng Thịnh
Bã sơn tầng 4 block C, D căn hộ chung cư Sky Center Phổ Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.