7.Tien do du an skycenter 11 11 2016
7.Tien do du an skycenter 11 11 2016

Tiến độ xây dựng dự án Sky Center ngày 11/11/2016

1.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 2.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 3.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 4.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 5.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 6.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 7.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 8.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 9.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 10.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 11.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016 12.Tien_do_du_an_skycenter_11_11_2016

Hình ảnh thi công Sky Center đến ngày 11-11-2016 như sau:

Thi công hệ thống thoát nước tầng 4 block A, B, C, D
Lắp đặt lan can tầng 4 block C, D
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 4 block C, D
Đã hoàn thành đường ống thông gió tầng 5 block C, D
Lắp ổ điện và đi đường ống tầng 6 block A, B
Xây tường bao căn hộ tầng 9 block A, B
Đã hoàn thành tường bao căn hộ tầng 16 block C, D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.