1.Tien do Sky Center 11 09 2015
1.Tien do Sky Center 11 09 2015

Tiến độ xây dựng Skycenter ngày 11-09-2015

Đã hoàn thành phần móng và sàn hầm 2
Đã hoàn thành phần móng và sàn hầm 2
Đang lắp dựng cốp pha sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốp pha sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1
Đang lắp dựng cốt thép sàn hầm 1

Quý khách hàng có nhu cầu chúng tôi cập nhật tiến độ xây dựng căn hộ Sky Center hàng tháng vui lòng truy cập vào Form bên dưới và nhập thông tin chính xác địa chỉ email, chúng tôi sẽ gủi bản cập nhật tiến độ mới nhất hàng tháng cho quý khách!

Đăng ky nhận thông tin Sky Center

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.